Covalent Ltd. - Battery solutions

Data

-
ניקל קדמיום
(NiCd)
ניקל מטל היידריד
(NiMH)
ליטיום יון
(Li-ion)
עופרת  SLA
(Sealed or flooded)
שימוש
Two-way radios, power tools, medical.
Similar application as NiCd; higher density.
Cell phones, laptops, video cameras.
Motorcycles, cars, wheelchairs, UPS,medical.
טעינה
מומלץ לפרוק פעם
בחודש לפני הטעינה

לא להשאיר סוללה במטען יותר מיומיים רצוף ,בגלל אפקט הזכרון

להימנע מחימום הסוללה
בזמן הטעינה
 
שיטות טעינה
זרם קבוע כשלאחריו טעינת ציפה
טעינה מהירה עדיפה

Slow charge = 16h
Rapid charge = 3h
Fast charge = 1h+
מומלץ לפרוק מלא פעם
ב- 3 חודשים

לא להשאיר סוללה במטען יותר מיומיים רצוף ,בגלל אפקט הזכרון

להימנע מחימום הסוללה בזמן הטעינה

שיטות טעינה:
זרם קבוע כשלאחריו טעינת ציפה כשהסוללה מלאה.
טעינה איטית לא מומלצת הסוללה עלולה להתחמם כשתתמלא .
Rapid charge = 3h
Fast charge = 1h+
מומלץ לטעון חלקית
הסוללה מחזיקה יותר מעמד,קיימת רק תופעת הזדקנות הסוללה

לא להשתמש אם הסוללה
מתחממת מעל המותר ,יש לבדוק גם את המטען.

שיטות טעינה
מתח קבוע 4.2 וולט לתא
טעינת ציפה אסורה כאשר
הסוללה מלאה,
יכולה להישאר במטען,ללא טעינה, אין אפקט זיכרון
 
טעינה מהירה 1-3 שעות
יש לטעון מיד אחרי
הפריקה,הסוללה מחזיקה מעמד יותר זמן
בפריקה חלקית
 
שיטות טעינה
מתח קבוע של 2.4 וולט לתא,ולאחר מכן 2.25 וולט לתא
אסור לסוללה להתחמם בטעינה
טעינה מהירה לא מומלצת,
טעינה איטית כן
פעם ב6 חודשים מומלץ טעינת
TOPING

טעינה איטית 14 שעות
טעינה מהירה כ- 10 שעות
פריקה
פריקה מלאה אינה פוגעת בסוללה ,זוהי אחת הכימיות
העמידות ביותר בשימוש
מומלץ להימנע מפריקה מלאה,ולפרוק עד 80%
מהקיבול
לניקל מטל יש יותר אנרגיה יחסית לגודל מקדמיום אך חיי שירות קצרים יותר
מומלץ להימנע מפריקה מלאה ,ולפרוק עד 80% מהקיבול,לטעון תדיר יותר ולהימנע מפריקה עמוקה עקב קריאה של כרטיס ההגנה
מומלץ להימנע מפריקה מלאה ,ולפרוק עד 80% מהקיבול,
לטעון תדיר יותר ולהימנע מפריקה עמוקה,
או להשתמש בסוללה בסוללה עם קיבול
גדול יותר
רענוןנדרש
מומלץ לפרוק עד ל- 1 וולט לתא פעם  בחודש עד חודשיים למנוע זיכרון
,לא מומלץ לפרוק מלא לפני כל טעינה.
לפרוק מלא עד ל-1 וולט לסוללה, פעם ב- 3 חודשים למנוע זיכרון
אין צורך בשירות ,למעט השוואה למעגל ההגנה ב-I2C
הסוללה נגמרת עקב הזדקנות
מומלץ לבצע טעינה מלאה פעם ב6 חודשים
טעינה ופריקה מלאים ב- 3 חודשים יכולים לשפר את הביצועים
אחסון
מומלץ לאחסן ב- 40% מהקיבול במקום קריר.
מתח הסוללה אינו יכול להעיד על הקיבול
חיי מדף 2-5 שנים
סוללה שעברה טעינה יכולה להיות עד 6 חודשים
מומלץ לאחסן ב- 40% מהקיבול במקום קריר מתח הסוללה אינו יכול להעיד על הקיבול
 
מומלץ לאחסן במקום קריר מתח של 3.75-3.8 וולט מעיד על 40% קיבול
אסור לאחסן סוללה טעונה במקום חם
יש לאחסן סוללה טעונה .
לא לאחסן סוללה מתחת ל2.1 וולט לתא
לבצע טעינה מלאה מידי 6-8 חודשים
Disposal
Do not dispose; contains toxic metals; must be recycled.
Should be recycled. Low volume household NiMH may be disposed.
Should be recycled. Low volume household Li-ion may be disposed
Do not dispose; must be recycled.